PROGRAM INNOVATION & TECHNOLOGY CHALLENGE 2021 (IN-TECH 21)

Tahniah kepada 5 kumpulan daripada UTeM yang telah berjaya menamatkan Bootcamp Fasa 2 bagi program Innovation & Technology Challenge 2021 (In-Tech 21).Program ini merupakan pertandingan peringkat kebangsaan di mana para peserta akan diajar dan dibimbing bagi membangunkan aplikasi yang berpotensi dan boleh dikomersilkan.Melalui program ini juga, para peserta diterap atribut Keusahawanan dan berupaya melahirkan usahawan …

PROGRAM INNOVATION & TECHNOLOGY CHALLENGE 2021 (IN-TECH 21) Read More »