PERBINCANGAN PUSAT PEMBANGUNAN PERUSAHAAN DAN TEKNOUSAHAWANAN (CREATE) DAN SYARIKAT ADY INGENIOUS

11 Ogos 2022 – Perbincangan Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawanan (CREATE), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) dengan syarikat Ady Ingenious untuk usahasama mengadakan program keusahawanan pelajar. Terima kasih.