BUAL BICARA MEMBINA GENERASI PEMIMPIN DAN USAHAWAN WANITA: STRATEGI UNTUK KEMAJUAN DAN KEJAYAAN

Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawanan (CREATE), Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA), Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawanan (FPTT) dengan kerjasama Yayasan Kepimpinan Wanita (WLF) telah mengadakan program ‘Bual Bicara Membina Generasi Pemimpin dan Usahawan Wanita: Strategi Untuk Kemajuan dan Kejayaan’ Untuk makluman semua, antara yang menarik di dalam program ini adalah:-✅ Bual bicara bersama …

BUAL BICARA MEMBINA GENERASI PEMIMPIN DAN USAHAWAN WANITA: STRATEGI UNTUK KEMAJUAN DAN KEJAYAAN Read More »