PROGRAM KEUSAHAWAN SOSIAL

Berpeluang melihat sendiri program Keusahawanan Sosial di Pusat Komuniti Desa (PKD) Paya Ikan yang melibatkan 4 PKD dan 6 orang usahawan wanita yang terdiri daripada usahawan kecil di Melaka. Penghargaan terima kasih kepada Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawanan (FPTT) khususnya En Albert Feisal yang memberikan komitmen padu dan sudi bekerjasama dengan CREATE.