pay4d

pay4d

class="hfeed site" id="page">

BUSINESS MODEL CANVAS & PITCHING CANVAS

En. Albert Feisal @ Muhd Feisal Ismail, Pensyarah Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawanan (FPTT) turut membantu dalam berkongsi pengalaman dan ilmu berkaitan ‘Business Model & Pitching Canvas’ kepada para peserta yang hadir dan terpilih program Bank Rakyat UNIpreneur. Perkongsian yang sangat menarik terutama sekali menerusi aplikasi BMC dalam perniagaan usahawan asnaf/ B40 pelajar yang terpilih.

Ada Untung Ada Rugi,

Mulakan Langkah Destinasi Dituju,

Nak Berjaya Aturlah Strategi,

Barulah Perniagaan Berkembang Maju.

en_GBEnglish