pay4d

pay4d

class="hfeed site" id="page">

INTERNATIONAL ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES SHARING FOR YOUNGPRENEURS (iEASY)

Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawanan (CREATE), Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA) merakamkan penghargaan terima kasih kepada Mr Keegan Teo, Republic Polytechnic, Singapore sudi untuk berkongsi dan bertukar pandangan dan berkunjung ke Perpustakaan Laman Hikmah (PLH), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).

en_GBEnglish