PEMENANG!!!! Kempen Celik Skim Kepentingan dan Menang SSM

Tahniah diucapakan kepada semua 160 orang pelajar UTeM seperti senarai di bawah: