PROFESSIONAL CERTIFICATE FOR ENTREPRENEURSHIP EDUCATOR (PROCEED 2022)

Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawanan (CREATE), Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) mengucapkan tahniah kepada semua pensyarah yang telah berjaya menamatkan kursus dan memperoleh Professional Certificate for Entrepreneurship Educator (ProCEEd 2022) anjuran Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan MASMED, UiTM.