PENERIMA HADIAH NAIB CANSELOR

20 September 2022 – Bengkel bagi Pencalonan Penerima Hadiah Naib Canselor (Keusahawanan) bersama Timbalan Dekan (Pembangunan Pelajar) dan Jawatankuasa Keusahawanan dari semua fakulti.