PROGRAM USAHAWAN MADANI 2023

Setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada HRD Corp dan Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka (MDDNM) kerana memberikan ruang dan peluang kepada Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawanan (CREATE) untuk melibatkan pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) sebagai peserta di Program Usahawan Madani 2023. Nerv Global yang juga merupakan konsultan yang dilantik turut melibatkan pelajar UTeM sebagai urusetia bagi …

PROGRAM USAHAWAN MADANI 2023 Read More »