pay4d

pay4d

class="hfeed site" id="page">

KEUSAHAWANAN DIGITAL

CREATE, HEPA diberikan peluang untuk terlibat sama dalam sesi perbincangan yang melibatkan RICE-UTeM, FPTT dan juga GTEX Asia Sdn. Bhd bagi program kerjasama terutama berkaitan keusahawanan digital.

Kerjasama ini dijangka akan memberikan peluang kepada para pelajar dan seluruh warga UTeM untuk belajar serta pemindahan ilmu (knowledge transfer) dari pihak Alibaba yang berpengkalan di China bersama UTeM.

ms_MYMalay