pay4d

pay4d

class="hfeed site" id="page">

VISI DAN MISI

VISI

Untuk menjadi pusat perusahaan dan teknousahawan terkemuka sama ada di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

MISI

◾Memperkasakan semangat keusahawanan, kreativiti dan inovasi dalam kalangan pelajar dan alumni melalui hubungan berkesan antara universiti, agensi dan industri.
◾Untuk bekerjasama dengan perusahaan kecil dan sederhana serta agensi kerajaan dalam mempromosikan keusahawanan.

OBJEKTIF

◾Melahirkan modal insan yang berkualiti dan mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan.
◾ Melahirkan lebih ramai lagi usahawan yang akan bertindak sebagai pemangkin kepada transformasi ekonomi negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi dan berpaksikan inovasi ke arah pencapaian status negara maju menjelang 2030.

ms_MYMalay